POSAO U NEMAČKOJ


posao-u-nemackoj.jpg

Ukoliko biste voleli da se zaposlite u Nemačkoj, a ne znate odakle početi i kako obezbediti radnu dozvolu, obratite nam se za pomoć.

Unapredi svoju karijeru i pronađi posao koji želiš da radiš, a mi ćemo se potruditi da te povežemo sa poslodavcem i obezbedimo ti legalan rad u Nemačkoj.

Kako se dobija radna viza?

Sam proces izdavanja radne vize može trajati 9-10 nedelja. Uslov za izdavanje vize, u skladu sa odredbama člana 26. stav 2. Direktive o zapošljavanju stranaca, je preliminarna saglasnost Savezne agencije za zapošljavanje ZAV. Agencija za zapošljavanje stranaca ZAV često ažurira Belu listu, na kojoj su izlistane poslovne ponude koje imaju prednost za dobijanje radne vize. 

 

Preduslovi za davanje saglasnosti Savezne agencije za zapošljavanje su:

  • Za dotično slobodno radno mesto ne postoji nijedan kandidat koji ima pravo prvenstva (nemački državljanin ili građanin EU bez posla).
  • Plata i uslovi rada ne smeju da budu ispod plate i radnih uslova zaposlenog koji je u uporedivom radnom odnosu u Nemačkoj. 

Vaš budući poslodavac treba – u zavisnosti od konkretnog slučaja - da se obrati direktno ili Saveznoj agenciji za zapošljavanje ili nadležnoj službi za strance. Koja je služba nadležna u Vašem slučaju, zavisi od toga da li ste ranije duže vreme boravili u Nemačkoj ili ne (npr. kao tražilac azila ili uz privremenu dozvolu na osnovu tolerisanog boravka, tzv. duldung, ili radi školovanja, studija, rada, kursa jezika koji trajao duže od tri meseca). Iz tog razloga treba da dostavite budućem poslodavcu kompletnu informaciju o ranijim boravcima u Nemačkoj.

Molimo Vas da imate na umu da će se te informacije proveravati kasnije tokom postupka izdavanja vize. Nepotpuni ili lažni podaci mogu dovesti do odbijanja zahteva za vizu odnosno do znatno produžene obrade.

Obavestićemo Vas odmah nakon što Ambasada dobije odgovor od nadležnih nemačkih službi. 

Za više informacija slobodno nas kontaktirajte.

Planirajmo Vašu budućnost zajedno!