POVRAĆAJ POREZA


calculator-1680905_960_720.jpg

Sve o porezu na zaradu u Nemačkoj

 

Ukoliko ste radili u Nemačkoj u prethodne četiri godine i plaćali porez na zaradu, možete se prijaviti za povraćaj poreza.

Poreski sistem Nemačke ne pravi razliku između rezidenata i nerezidenata. Ukoliko ste radili u Nemačkoj, dužni ste da platite porez na dobit. Ovaj porez se u procentualnom iznosu oduzima od vaše  mesečne zarade. 


Dobra vest je da se taj porez može refundirati! 
 

Sa Vaše plate se na mesečnom nivou oduzima sledeće:

1.    Porez na dobit
2.    Solidarna nadoknada 
3.    Zdravstveno osiguranje
4.    Penziono osiguranje
5.    Osiguranje u slučaju nezaposlenosti
6.    Medicinska nega

Iznos poreza koji Vam se vraća zavisi od dosta faktora: bruto prihoda, zadržanog iznosa poreza, perioda provedenog u zemlji, i tako dalje. Takođe, ako je zarada veća od minimalnog nepovratnog iznosa, manji iznos podleže proceduti povraćaja.
Novac koji Vam se vraća možete dobiti direktno na Vaš bankovni račun u matičnoj zemlji. 

Lohnsteuerbescheinigung – izveštaj o zaradi i plaćenim porezima

 

Na kraju fiskalne godine poslodavac je zakonom dužan da svojim zaposlenima dostavi izveštaj o ostvarenoj zaradi i plaćenim porezima tkz. Lohnsteuerbescheinigung. Ovaj obrazac je najbitniji dokument za povraćaj poreza. Koliko ste imali poslodavaca u Nemačkoj, toliko imate i obrazaca.

Poslodavac je po zakonu dužan da elektronskim putem dostavi poreskoj upravi obračun vaše godišnje zarade najkasnije do 28.februara za prethodnu godinu. Štampanu verziju tog obračuna po pravilu poslodavac daje zaposlenom sa prvim obračunom plate u narednoj godini. Ukoliko izveštaj ne dobijete do 15.februara, potrebno je da kontaktirate poslodavca i tražite da vam isti prosledi elektronskom ili običnom poštom.

**Napomena: veoma je bitno da prijavite sve poslodavce koje ste imali u Nemačkoj.**

Ukoliko imate nedoumica oko povraćaja poreza iz Nemačke slobodno nas kontaktirajte i odgovorićemo Vam u najbržem mogućem roku.Potrebna dokumentacija za povraćaj poreza


dokumentacija za povracaj poreza.png

Povraćaj poreza iz Nemačke možete raditi za prethodne četiri godine, pri čemu ste dužni da prijavite sve poslodavce koje ste imali u Nemačkoj u određenoj godini. Zahtevi za povraćaj poreza za tekuću godinu se ne mogu proslediti poreskoj upravi pre početka naredne godine. Da biste aplicirali za povraćaj poreza iz Nemačke,...